współpraca

Współpraca

Od wielu lat współpracuję z psychologiem mgr Agnieszką Mlicką, z którą razem współtworzymy zespół terapeutyczny, zajmujący się problemami rodzin i par.

Współpracuję również z logopedą, oligofrenopedagogiem – dr Anną Wereszczyńską, która z dużą empatią i zaangażowaniem podchodzi do rozwojowych i nabytych problemów z mową u dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

W kontekście problemów związanych z uzależnieniami współpracuję z zespołem profesjonalnych terapeutów uzależnień, pod kierownictwem pana mgra Szymona Kutrzuby. (http://korterapia.pl/uzaleznienia/)