współpraca

Współpraca

  • Od wielu lat współpracuję z psychologiem mgr Agnieszką Mlicką, z którą razem współtworzymy zespół terapeutyczny, zajmujący się problemami rodzin i par.
  • Współpracuję również z logopedą, oligofrenopedagogiem – dr Anną Wereszczyńską, która z dużą empatią i zaangażowaniem podchodzi do rozwojowych i nabytych problemów z mową u dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
  • W kontekście problemów związanych z uzależnieniami współpracuję z zespołem profesjonalnych terapeutów uzależnień, pod kierownictwem pana mgra Szymona Kutrzuby. (http://korterapia.pl/uzaleznienia/)