oferta

Oferta

Rozmowy terapeutyczne umożliwiają znalezienie alternatywnego spojrzenia na przeżywane problemy, odkrywanie własnych zasobów i wynikającej z nich siły oraz lepsze rozumienie własnych emocji i motywacji. Dzięki temu pojawia się przestrzeń do rozwijania większej empatii, sprawczości i satysfakcji z własnego życia.

Człowiek jest istotą relacyjną i to w relacjach z innymi i ze sobą samym tworzy się i nieustannie podlega zmianom jego własna tożsamość. Spotkania terapeutyczne stanowią przestrzeń, gdzie przez pewien okres czasu, przy współtowarzyszeniu psychoterapeuty, możliwe staje się dookreślanie i zrozumienie obrazu samego siebie, własnych potrzeb oraz wewnętrznych konfliktów, które czasami, na jakimś etapie życia, zaczynają blokować potencjalny rozwój i są przyczyną cierpienia.

Czasami zaburzenia w myśleniu i funkcjonowaniu człowieka są wynikiem choroby ośrodkowego układu nerwowego – w takich sytuacjach potrzebne jest włączenie odpowiedniego leczenia.

Korzystając ze współczesnych metod farmakoterapii, w swojej pracy zajmuję się też leczeniem zaburzeń psychicznych tj. depresje, fobie, lęki, zespoły natręctw, psychozy, zaburzenia snu.

Więcej informacji nt. moich kwalifikacji zawodowych oraz pełna oferta – na stronie :
www.psychiatra-bydgoszcz.com
www.konsensus.com.pl